Regulament oficial

REGULAMENT OFICIAL

 

 • ÎN ZONA DE CAMPARE VOR FI AMPLASATE DOAR CORTURI.
 • INTERZIS FOCUL DESCHIS ÎN ACEASTĂ ZONĂ SAU ÎN INTERIORUL FESTIVALULUI.
 • INTERZISĂ INTRAREA CU MAȘINI SAU MOTOCICLETE ÎN ZONA DE CAMPARE.
 • PARCAREA MOTOCICLETELOR SE VA FACE ÎN DREAPTA INTRĂRII PRINCIPALE, ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE.
 • ESTE INTERZIS CONSUMUL DE ALCOOL ȘI/SAU DROGURI DE CĂTRE PARTICIPANȚII DIN PARADĂ.
 • PARTICIPAREA ÎN PARADA DE SAMBATA, ORA 12, SE VA FACE DOAR PE BAZA UNEI ÎNSCRIERI PE LISTA DE LA BIROUL DE INFORMAȚII.

 


CONSIDERATII GENERALE

• RIDE THE VIBE este o competiție de tip OPEN, deschisă oricărui concurent. Toți participanții și toate persoanele implicate în orice fel în organizarea și desfășurarea concursului RIDE THE VIBE 2023 sunt obligați/obligate să cunoască și să respecte prevederile prezentului regulament. Organizatorul poate refuza înscrierea/participarea în competiție sau poate elimina în timpul paradei orice concurent care:

• nu respectă prezentul regulament;

• are o atitudine agresivă și/sau nesportivă;

• perturbă desfășurarea competiției;

• creează o atmosferă neplăcută și/sau tensionată.

Necunoașterea acestui regulament nu exonerează pe nimeni de răspundere și de eventualele consecințe.

Interdictii

Participantii sunt obligati sa se supuna controlului corporal sumar si sa permita controlul bagajelor, iar cei cu varsta peste 14 ani trebuie sa detina in permanenta asupra lor un act de identitate valabil, pentru a face dovada varstei.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a interzice accesul sau, eventual, de a evacua din cadrul festivalului:
- persoanele ce refuza controlul de securitate,
- persoanele agresive,
- persoanele aflate sub influenta drogurilor sau alcoolului,
- persoanele care manifesta forme de comportament violent sau care ii deranjeaza pe ceilalti participanti,
- persoanele care prezinta un comportament ce contravine bunei desfasurari a festivalului,
- persoanele care sunt suspecte de punerea in pericol a altor participanti sau a bunei desfasurari a festivalului,
- copiii si minorii neinsotiti de un adult (accesul acestor persoane in zona festivalului va fi interzis, dar, in cazul in care ele se afla deja in zona festivalului, copiii/ minorii nu vor fi evacuati, organizatorul urmand a instiinta de indata organele de politie abilitate, in cazul in care adultul nu poate fi contactat la numarul de telefon notat pe bratara copilului/minorului).

Fiecare participant are obligația de a manifesta un comportament civilizat față de ceilalți participanți, artiști, organizator și parteneri, fără a aduce atingere drepturilor și intereselor legitime ale acestora. Participantii sunt rugați să supravegheze în mod constant și atent copiii și/sau minorii însoțiți de ei și să nu își lase bunurile nesupravegheate. De asemenea, participanții sunt îndemnați să fie vigilenți și, în cazul în care observă incidente care pot pune în pericol participanții, bunurile acestora sau desfășurarea festivalului, să se adreseze imediat unui reprezentant al organizatorului sau unui agent de pază. Fiecare participant este responsabil pentru pagubele cauzate, iar organizatorul nu poartă responsabilitatea pentru pierderi, furturi, deteriorări (parțiale sau totale) sau alte acțiuni/omisiuni ale unor terțe persoane (inclusiv reprezentanții partenerilor), care duc la diminuarea valorii unui bun (inclusiv echipamentul foto/video al membrilor presei). Organizatorul va fi permanent disponibil pentru a contribui la menținerea unei atmosfere plăcute și pentru a evita eventualele situații neplăcute. În acest sens, organizatorul își rezervă dreptul de a restricționa temporar accesul participanților în anumite zone, în cazul în care consideră că aceste zone au atins capacitatea maximă în care festivalul poate avea loc în condiții de siguranță.
Organizatorul NU este raspunzator pentru deteriorarea starii de sanatate a vreunui participant, cauzata de o afectiune preexistenta, cumulata cu elementele specifice unui astfel de festival (exemple: aglomeratie, zgomot, echipamente de iluminat).
De asemenea, organizatorul NU este raspunzator pentru deteriorarea starii de sanatate a vreunui participant, ca urmare a actiunii/omisiunii unui alt participant, unui partener sau a altei persoane care nu se afla in niciun raport cu organizatorul.

Accesul în cadrul festivalului este interzis cu următoarele:

 • Substanțe psihoactive.
 • Orice fel de obiecte contondente sau considerate periculoase, inclusiv arme albe, bricege, lanturi, etc.
 • Materiale, substanțe sau produse pirotehnice.
 • Spray-uri, inclusiv spray-uri pentru autoapărare.
 • Orice fel de recipiente de sticlă sau metal, inclusiv sticle de parfum sau de cremă.
 • Orice fel de substanțe interzise prin lege.

Este permis accesul în cadrul festivalului cu următoarele:

 • Medicamente eliberate în baza prescripției medicale aferente (document ce trebuie prezentat în caz de solicitare din partea organizatorului).
 • Pelerine de ploaie în cazul unei eventuale ploi.
 • Scaune rulante specifice pentru persoanele cu dizabilități locomotorii.

În ceea ce privește produsele de consum, dorim să menționăm că RIDE THE VIBE 2023 va pune la dispoziția participanților o zonă special amenajată pentru mâncare, care va funcționa pe întreaga durată a festivalului. Astfel, cei care ajung pe platoul de la Feteni vor avea un spațiu dedicat preparatelor culinare și băuturilor, disponibile pentru toate gusturile și vârstele.

Este interzisă vânzarea de țigări și băuturi alcoolice către persoanele minore. Organizatorul și partenerii săi au dreptul de a solicita oricărui participant prezentarea unui act de identitate care să ateste vârsta.

Festivalul, parada și organizarea.

• Organizator: IORDACHE OANA-ELENA
• Denumire festival: RIDE THE VIBE
• Perioada: 30.06.2023 - 02.07.2023
• Locatie festival: Platou Feteni, Rm.Valcea
• Website: www.ridethevibe.ro
• Responsabil festival: Șerban Florian telefon: 0771172002
La biroul de informatii al festivalului amplasat la intrarea pe platoul Fețeni vor avea loc toate evenimentele legate de organizarea si desfasurarea concursurilor si parade moto.

Participanții la paradă.

Pentru a putea participa la parada, concurenții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Să aibă o asigurare moto și ITP valabile.
 • Să prezinte un act de identitate și permis de conducere valabile.
 • Să semneze tabelul de înscriere, disponibil la Biroul de Informații.
 • Să completeze o declarație de asumare a responsabilității, care va fi disponibilă la Biroul de Informații.
 • Participanții care nu au împlinit încă 18 ani până în ziua de începere a competiției nu vor putea fi înregistrați în parada.

Premiile acordate.

Fondul de premiere pentru concursul nostru include următoarele premii:

 • Cupe și diplome pentru câștigători.
 • Produse și consumabile de profil moto endure oferite de sponsorii concursului.

Dispozițiile tehnice.

În ceea ce privește dispozițiile tehnice, avem următoarele reguli și cerințe:

 • Nu se vor accepta motociclete cu defecte tehnice majore sau cu modificări care ar putea pune în pericol siguranța participanților, oficialilor, spectatorilor și a altor persoane implicate.
 • Toți participanții sunt obligați să poarte echipamentul de protecție adecvat, inclusiv cască de protecție, cizme, protecții pentru corp, protecții pentru membrele superioare și inferioare.
 • În caz de defect tehnic, motocicleta trebuie scoasă imediat în afara traseului paradei pentru a evita potențiale coliziuni cu alți concurenți.
 • Este interzisă părăsirea traseului paradei.

Parcarea motocicletelor și zona de service

În cadrul festivalului, avem următoarele reguli și informații referitoare la parcarea motocicletelor și zona de service:

 • Parcarea motocicletelor în cadrul festivalului se face sub responsabilitatea totală a proprietarului.
 • Există un parc moto desemnat în care este obligatorie lăsarea motocicletelor în timpul zilelor festivalului.
 • Fumatul este permis în perimetrul parcului moto, deoarece este un spațiu deschis.
 • Parcarea autoturismelor este strict interzisă în interiorul festivalului, cu excepția furnizorilor de servicii și a membrilor staff-ului organizatorului.

Măsuri importante de protejare a mediului înconjurător.

Avem câteva măsuri importante de protejare a mediului înconjurător în cadrul festivalului:

 • Vă rugăm să utilizați containerele de gunoi puse la dispoziție de către organizator pentru aruncarea deșeurilor.
 • Este strict interzisă aruncarea gunoaielor de orice fel în mediul înconjurător. Vă îndemnăm să fiți responsabili și să păstrați curățenia în zona festivalului, contribuind astfel la protejarea mediului și la menținerea unui aspect plăcut al locației.

Măsuri de siguranță.

Vă prezentăm câteva măsuri de siguranță importante ce trebuie respectate în cadrul festivalului:

 • Toți participanții la concursuri și parade sunt obligați să ia toate măsurile de siguranță necesare pentru a preveni accidentele și pentru a asigura siguranța lor și a celorlalți participanți, oficiali, spectatori, persoane terțe, animale domestice și sălbatice, alte vehicule și proprietăți private sau publice.
 • Depășirea în timpul paradei este STRICT INTERZISĂ, asigurați-vă că respectați distanța și regulile de circulație în timpul desfășurării paradei.
 • În cazul în care aveți o defectiune tehnică la motocicletă, scoateți imediat motocicleta în afara traseului paradei pentru a evita coliziunile cu alți concurenți.
 • Este interzisă părăsirea traseului paradei. Vă rugăm să rămâneți în traseul stabilit și să respectați indicațiile organizatorului.
 • Asigurați-vă că purtați echipamentul de protecție adecvat în timpul paradei, inclusiv cască de protecție, cizme, protecții de corp și pentru membrele superioare și inferioare.
 • Respectați instrucțiunile și indicațiile personalului de securitate și a reprezentanților organizatorului pentru a asigura o atmosferă sigură și plăcută în cadrul festivalului.
 • În cazul observării unor incidente care pot pune în pericol participanții, bunurile acestora sau desfășurarea festivalului, vă rugăm să anunțați imediat cel mai apropiat reprezentant al organizatorului sau agent de pază.
 • Organizatorul își rezervă dreptul de a interzice accesul sau de a evacua din cadrul festivalului persoanele care refuză controlul de securitate, manifestă un comportament agresiv, sunt sub influența drogurilor sau alcoolului, manifestă comportament violent sau deranjează ceilalți participanți, pun în pericol securitatea sau contravin desfășurării normale a festivalului.
 • Respectați și urmați întotdeauna instrucțiunile și regulile de siguranță stabilite de organizator pentru a asigura un festival plăcut și în siguranță pentru toți participanții.

La sfârșitul paradei, zona de finiș va fi marcată vizibil și delimitată de către organizator, fiind amplasată în același punct de unde s-a plecat, adică platoul Feteni. Sosirea la finiș se va realiza prin oprirea lentă și organizată, astfel încât reașezarea în locurile de parcare să se desfășoare în condiții optime, împreună cu personalul din staff. Asigurați-vă că urmați indicațiile organizatorului și că vă desfășurați activitățile de încheiere a paradei într-un mod sigur și ordonat.

Responsabilitatea civilă

Organizatorul adresează o atenționare importantă participanților cu privire la responsabilitatea personală în ceea ce privește bunurile și echipamentele personale. Participanții sunt rugați să nu lase nesupravegheate echipamentele și bunurile personale, deoarece organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate în cazul pierderii sau deteriorării acestora. Fiecare participant se angajează să participe la paradă pe propriul său risc, după ce a semnat tabelul de înscriere și a acceptat condițiile paradei, inclusiv faptul că nu a consumat băuturi alcoolice sau droguri. Atât responsabilitatea civilă, cât și cea penală pentru orice daună cauzată propriei persoane, altor concurenți sau bunurilor se află exclusiv în sarcina participanților. Este important ca fiecare participant să fie conștient de această responsabilitate și să se asigure că acționează într-un mod responsabil pe parcursul paradei.

Zona de prim ajutor

Zona de prim ajutor va fi amplasată în apropierea intrării în cadrul festivalului și va fi semnalizată în mod vizibil pentru toți participanții. Este important ca participanții să fie conștienți de locația exactă a zonei de prim ajutor și să o identifice cu ușurință în caz de nevoie. În situația în care un participant nu poate să se deplaseze, acesta este îndrumat să solicite ajutorul celui mai apropiat reprezentant al organizatorului sau unui agent de pază. Echipa din zona de prim ajutor va acorda asistență medicală imediată și va oferi sprijinul necesar în caz de urgență sau incident medical. Siguranța și bunăstarea participanților sunt prioritare, iar prezența unei zone de prim ajutor este un aspect esențial pentru a asigura un mediu sigur și prompt în cadrul festivalului.